CEZAYİR UYGUNLUK BELGESİ

Cezayir Ticaret Bakanlığı, Mart 2011'de tüm ithalatçılara, Cezayir'e yapılan tüm ihracatlar için bir uygunluk belgesi veya kalite belgesi yoluyla bir uygunluk kanıtı sunma yükümlülüğünü hatırlatan bir not yayınladı; bu, onları etkileyen yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamalarını sağlamaktır.

Bu yükümlülük, 25/02/2009 tarihli 09-03 sayılı Kanun ve 12/12/2005 tarihli 05-467 sayılı Kararname ile ithal edilen malların gümrüklerde uygunluk kontrolüne ilişkin şartlar ve prosedürlerle uygulanır.

Intertek, gerekli uygunluk belgesini almak için denetim hizmetleri sunarak Cezayir'e ihracatçılara bu bildirime uymada yardımcı olabilir.

Gerekli Uygunluk Belgesi " Certificat de contrôle de qualité “olarak da adlandırılabilirUygunluk Belgesi aslı her sevkiyat için gerekli olan ve ihraç edilen ülke tarafından verilmiş olması gerekir. Cezayir gümrük işlemleri için zorunlu bir belgedir.